10 điểm
img
Công ty Tech Real Capital hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, với hệ thống Hedging system - bảo toàn vốn cho khách hàng, có chứng chỉ của Công ty Price Market Anh quốc. Tại Việt Nam, công ty có 2 văn phòng tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

1 việc làm