10 điểm
img
Công ty New Dong Du là công ty hàng đầu trong lĩnh vực đưa các kỹ sư công nghệ sang Nhật bản làm việc với thời gian ngắn nhất và chi phí chỉ bằng 1/2 thị trường. New Dong Du gồm những lãnh đạo và cán bộ đã có hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nguồn nhân lực, đã đưa những kỹ sư công nghệ thông tin sang Nhật từ năm 2008. Công ty có các đối tác lớn tại Nhật bản và Viêt nam như FPT, Merxsystem.

1 việc làm