10 điểm
img
Anh ngữ trẻ em PoPoDoo được thành lập ngày 1/7/2007 tại Việt Nam với sứ mệnh trở thành tổ chức giáo dục Tiếng Anh trẻ em số 1 tại Việt Nam. Với mục đích chuyên nghiệp hóa, nâng cao chất lượng đào tạo, Anh ngữ PoPoDoo Việt Nam đang cần tuyển dụng thêm ứng viên có khả năng thực sự với yêu cầu sau đây:

1 việc làm