10 điểm
img
Địa chỉ: Xóm Núi, thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa SĐT liên hệ: 0258.3725905 (Chị Minh) Email:phongnhansu.tk2012@gmail.com

1 việc làm