10 điểm
img
chuyên kinh doanh về xây dựng, bất động sản, dịch vụ, thương mại.

1 việc làm