20 điểm
img
Công ty TNHH Thần Vương được thành lập vào năm 2009, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chế phẩm sinh học, thuốc thú y thủy sản. Hiện nay Công ty Thần Vương đang là đối tác chiến lược của các nhà sản xuất uy tín trên thế giới trong lĩnh vực chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thủy sản như Blue Aqua International- USA, Aqua In -Tech Inc- USA, Phileo-Lesaffre-France.

2 việc làm

6,000,000 ₫  -  9,000,000 ₫ Tháng
  6 tháng trước
6,000,000 ₫  -  8,000,000 ₫ Giờ
  6 tháng trước