15,000,000 ₫  -  30,000,000 ₫ Tháng
  2 năm trước
15,000,000 ₫  -  30,000,000 ₫ Tháng
  2 năm trước
12,000,000 ₫  -  18,000,000 ₫ Giờ
  2 năm trước
10,000,000 ₫  -  14,000,000 ₫ Tháng
  2 năm trước

Tìm việc làm

Tải lên hồ sơ cá nhân của bạn để có thể nộp hồ sơ bất kỳ lúc nào.
Tải lên CV