6,000,000 ₫  -  8,000,000 ₫ Giờ
  6 tháng trước
10,000,000 ₫  -  12,000,000 ₫ Giờ
  1 năm trước

Tìm việc làm

Tải lên hồ sơ cá nhân của bạn để có thể nộp hồ sơ bất kỳ lúc nào.
Tải lên CV