6,000,000 ₫  -  7,000,000 ₫ Tháng
  4 tháng trước
5,000,000 ₫  -  7,000,000 ₫ Tháng
  10 tháng trước
5,000,000 ₫  -  7,000,000 ₫ Giờ
  1 năm trước
5,000,000 ₫  -  7,000,000 ₫ Giờ
  1 năm trước

Tìm việc làm

Tải lên hồ sơ cá nhân của bạn để có thể nộp hồ sơ bất kỳ lúc nào.
Tải lên CV