5,000,000 ₫  -  7,000,000 ₫ Tháng
  2 năm trước
4,500,000 ₫  -  8,000,000 ₫ Tháng
  2 năm trước
5,000,000 ₫  -  10,000,000 ₫ Giờ
  2 năm trước
5,000,000 ₫  -  7,000,000 ₫ Tháng
  2 năm trước

Tìm việc làm

Tải lên hồ sơ cá nhân của bạn để có thể nộp hồ sơ bất kỳ lúc nào.
Tải lên CV