7,000,000 ₫  -  15,000,000 ₫ Giờ
Hải Phòng - 42,74km
  1 năm trước

Tìm việc làm

Tải lên hồ sơ cá nhân của bạn để có thể nộp hồ sơ bất kỳ lúc nào.
Tải lên CV