5,000,000 ₫  -  7,000,000 ₫ Tháng
  7 tháng trước
5,000,000 ₫  -  7,000,000 ₫ Tháng
  7 tháng trước
2 ₫  -  4 ₫ Giờ
  1 năm trước
5,000,000 ₫  -  7,000,000 ₫ Tháng
  1 năm trước
7,000,000 ₫  -  15,000,000 ₫ Giờ
Hải Phòng - 58,26km
  1 năm trước

Tìm việc làm

Tải lên hồ sơ cá nhân của bạn để có thể nộp hồ sơ bất kỳ lúc nào.
Tải lên CV