Chính sách cho Vip


VIP

 • Khách hàng VIP tham gia  tại cuvila.com thì sẽ được đăng tin miễn phí và tin đăng của Vip sẽ được lên đầu cùng với đánh dấu Vip.
 • Khách hàng VIP sẽ được
  • Tìm kiếm ứng viên nhanh chóng
  • Bài đăng của VIP luôn đứng ở top tìm kiếm
  • Được hỗ trợ đăng bài nhanh chóng 
  • Thông báo thông tin việc làm
  • Thông báo ứng viên đăng ký